Kompleksowa terapia jąkania w Gdyni odbędzie się w wakacje od 7 do 16.08.2020 r.


Terapia jąkania w Akademii Mowy pod kierunkiem Agnieszki Rykaczewskiej.

Etap 1 - Konsultacje.

Etap 2 - Intensywny Program Terapeutyczny:

Program obejmuje m.in. kompleksową terapię opartą na Zmodyfikowanym Programie Psychofizycznej Terapii Jąkających się autorstwa doktora Mieczysława Chęćka, relaksacje, wizualizacje, echo korekcje, technikę przedłużonego mówienia, technikę delikatnego startu mowy, program K. E. P. Denisona, psychodramę oraz socjoterapię czyli wyjście na pocztę, do sklepów, kiosku, piekarni, parku... W terapii wykorzystujemy echo korektor mowy KLAUDIUSZ II oraz słuchawki Forbrain®.

Etap 3 - Kontynuacja terapii i utrwalanie płynnej mowy:

Po intensywnej terapii pacjenci spotykają się w grupkach terapeutycznych raz w miesiącu. 

Podczas comiesięcznych warsztatach terapeutycznych doskonalimy technikę przedłużonego mówienia, ćwiczymy emisję głosu, bierzemy udział w ćwiczeniach zmniejszania stanów logofobii, ćwiczeniach oddechowych, relaksacji oraz w zajęciach socjoterapeutycznych.

Pacjenci kontynuują terapię, utrwalają płynną mowę i wspierają się w osiągnięciu zamierzonego celu. 


Spotkania po intensywnej terapii odbywają się w Gdyni i Poznaniu.

Gdynia: Akademia Mowy, ul. Wrocławska 100d 

Poznań: Gabinet Logopedyczny mgr Agata Kwias, ul. Ozimina16 tel.: 605 592 697.


Sukces terapii zależy od regularnych ćwiczeń, stosowania się do zaleceń terapeuty i pozytywnego nastawienia.


CENNIK:
Konsultacje: 150 zł
Intensywny program terapeutyczny: 2500 zł / 40 h - 10 dni po 4 h
(liczba miejsc ograniczona) celem zapewnienia sobie miejsca należy wpłacić 500 zł zaliczki
Kontynuacja terapii po turnusie: 120 zł/ spotkanie