"Akademia płynnej mowy u malucha"

Program adresowany jest dla małych dzieci z problemem niepłynności mowy - do 6 roku życia. Oparty jest na pracy terapeutycznej całej rodziny, a nie tylko dziecka.

Aktualnie program prowadzony jest w formie zdalnej.

W terapii stosujemy trzy rodzaje postępowania:
pośrednie,
bezpośrednie,
kompleksowe.
Kryterium tego podziału jest sposób oddziaływania na niepłynność mówienia u dzieci.

TERAPIA POŚREDNIA  - Pośrednie oddziaływanie na jąkanie przeprowadza się różnymi technikami.

TERAPIA BEZPOŚREDNIA - W terapii bezpośredniej wykorzystywane są ćwiczenia poprawiające płynność mówienia.

TERAPIA KOMPLEKSOWA  - Terapia ta jest wypadkową terapii pośredniej i bezpośredniej, realizowanych w formie określonego programu.

"Akademia płynnej mowy u malucha" realizowana w placówce jest terapia kompleksową.

W terapii aktywnie uczestniczą rodzice i to oni realizują program z dzieckiem, terapeuta jest osoba tylko kierującą i wspierającą proces terapii.  Daje to dziecku zaufanie do procesu terapii i wprowadza sprzyjającą atmosferę.

Do programu kwalifikowane są dzieci po konsultacjach z on- line z rodzicem. Późniejsza forma też odbywa się on - line z rodzicem, który dostaje kolejne wytyczne do pracy w zależności od potrzeb dziecka.
Program dobierany jest indywidualnie do problemu dziecka.


Cennik:
Konsultacje: 150 zł
Spotkania terapeutyczne: 120 zł