Zespół

 

mgr Agnieszka Rykaczewska
 

 

 

 Wykształcenie: 

Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Filologia polska, pięcioletnie studia magisterskie, Uniwersytet Gdański

Ukończone szkolenia i warsztaty specjalistyczne.:    

Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem  konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień II - praktyczny  (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)       

Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem  konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień I (Specjalistyczne Centrum  Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)   

Jąkanie wczesnodziecięce (prof. Z. Tarkowski - Fundacja Orator)          

„Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Svietłany Masgutowej (Międzynarodowy Instytut dr Svietłany Masgutowej)      

Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z  dziećmi i młodzieżą z autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w  Gdańsku)   

Kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji  audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa (Instytut  Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)         

Szkolenie  teoretyczne i praktyczne  w zakresie kinezjologii edukacyjnej metody dr  Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów) 

Seminarium naukowe „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera” (Uniwersytet Gdański) 

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia) (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w  Warszawie) 

Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u  dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (dr A. Regner, Dolnośląska Szkoła Wyższa  Edukacji TWP) 

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego  i/lub wtórnego  – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia  zaburzeń mowy  (dr Pluta-Wojciechowska, Polski Związek Logopedów) 

 

mgr Natalia Rutkowska

 

 

 

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, logopedia, specjalizacja neurologopedia, studia magisterskie

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, logopedia, studia licencjackie

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Gdańsku, fortepian, śpiew solowy

 Ukończone szkolenia.:   
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem  konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień I (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)      

    

mgr Karolina Kuraś   

 

 

 

 

Wykształcenie:
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne, Uniwersytet Gdański - w trakcie studiów
Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
Logopedia, międzyuczelniane studia licencjackie, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny
Filologia polska, studia magisterskie, Uniwersytet Gdański
Filologia polska, studia licencjackie, Uniwersytet Gdański 

Ukończone szkolenia.:   
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem  konsekwentnej współpracy z rodziną - stopień I (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)      

 

mgr Hanna Łosińska 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, logopedia, specjalizacja neurologopedia, studia magisterskie

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, logopedia, studia licencjackie

Akademia Medyczna w Warszawie, Techniki dentystyczne, studia licencjackie 

 

 

mgr Karolina Wysokińska-Zakrzewska
logopeda, psycholog

 

 

 

Ukończone kursy i szkolenia:
- Ortodoncja dla logopedów. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
- Ukończenie certyfikowanego warsztatu trenerskiego The Hanen Centre z programu "Learning Language and Loving It"
- Udział w Międzynarodowej konferencji pt. "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja"
- Zastosowanie metody do diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych
- Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem
- Interpretacja kwestionariusza MMPI