Forbrine

Technologia Forbrain® ułatwia wymowę, komunikacje i przyswajanie wiedzy. Słuchawki Forbrain® opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego. Wpływając na słuchanie, Forbrain® oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się. Pobudza mózg i sprawia, że jest on bardziej wyczulony na różnego rodzaju bodźce.

 Forbrain® wykorzystuję w terapii logopedycznej w celu lepszego odbioru własnego głosu i poprawę wymowy oraz płynności wypowiedzi. Używam Forbrain®  również w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego oraz opóźnionego rozwoju mowy. Forbrain® ułatwia odbiór przekazywanych informacji jaki i poprawia pamięć krótkotrwałą, niezbędną do nauki. Poprawia umiejętności czytania i pisania.