O mnie

Moje doświadczenie zawodowe poparte jest specjalistycznym wykształceniem. Ukończyłam studia magisterskie z filologii polskiej oraz pięć kierunków studiów podyplomowych z dziedziny logopedii. Równolegle wzięłam udział w wielu szkoleniach i warsztatach specjalistycznych.
Prywatnie jestem żoną Tomasza i mamą Tymoteusza.

Wykształcenie: 

Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Neurologopedyczne, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studium Logopedii Szkolnej, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Filologia polska, pięcioletnie studia magisterskie, Uniwersytet Gdański
Ukończone szkolenia i warsztaty specjalistyczne:

- METODA TOMATISA Poziom 2 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)
- Trener - szkoleniowiec ( Erudiogroup )
- Trening regulacji emocji (Centrum Rozwoju Osobistego we Wrocławiu)
- Wczesna nauka czytania "Kocham czytać" (prof. Jadwiga Cieszyńska, autorka Metody Krakowskiej)
- METODA TOMATISA Poziom 1 (Tomatis Developpement S.A. Luksemburg)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień II praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, stopień I (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dr. M. Chęćka)
- Jąkanie wczesnodziecięce (prof. T. Tarkowski, Fundacja Orator)
- Kurs „Integracja Odruchów Twarzy” według metody dr Svietłany Masgutowej (Międzynarodowy Instytut dr Svietłany Masgutowej)
- Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
- Kurs szkoleniowy w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)
- Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów)
- Seminarium naukowe „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera”
- Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia) (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie)
- Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (dr A. Regner, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
- Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dr Pluta-Wojciechowska, Polski Związek Logopedów)