Terapia indywidualna

Dla osób, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w terapii grupowej proponujemy intensywne indywidualne warsztaty terapeutyczne. Zajęcia prowadzone są przez 5 dni po 3h. W zależności od stopnia nasilenia jąkania pacjentowi jest zalecany jest udział w warsztatach II stopnia bądź udział w grupowej Intensywnej Terapii dla osób jąkających się.

Po ukończeniu warsztatów pacjenci kontynuują terapię w weekendowych grupkach terapeutycznych.