Tomatis

Osobom jąkającym się zaleca się również terapię metodą Tomatisa ® .
Sesje Tomatis ® można rozpocząć w każdym momencie terapii jąkania. Można rozpocząć przed grupową Intensywną Terapią w trakcie jak i po jej zakończeniu.

METODA TOMATISA® – SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA

Rewolucyjny, nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność została dowiedziona naukowo. Pomaga podnosić uwagę słuchową – dzięki której uczymy się i poznajemy świat. Podnosi koncentrację, ułatwia naukę, redukuje stres.

Prawidłowe słyszenie to jedna z najważniejszych funkcji człowieka. Powtarzane seanse słuchowe (za pomocą specjalnych słuchawek) pomagają szybko nauczyć mózg oraz ucho prawidłowej analizy dźwięków. Realnie wspomagają rozwój mowy – zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Pomagają odzyskać emocjonalną równowagę, lepiej się koncentrować oraz komunikować z innymi.

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji neurosensorycznej. Dźwięk jest przekazywany przez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki oraz poprzez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Wszystko dzieje się za pomocą tzw. „elektronicznego ucha”. Efekt Tomatisa® zostaje uzyskany przez podwójny mechanizm kontrastu percepcji dźwięku mający „zaskoczyć” ucho.

Zaleca się 3  lub 4 sesje - etapy  terapii. Jedna sesja trwa 2 godziny dziennie przez 13 dni. Po każdej sesji następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów : w ten sposób upływają 3 lub 4 tygodnie przerwy między 1 i 2 etapem oraz  2 do 3 miesięcy między 2 i 3 etapem terapii. 6 miesięcy między 3 i ewentualnym 4 etapem.

Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej.

Trening słuchowy metodą TOMATISA ®  stosowany jest:

 - w zaburzeniach płynności mowy  - jąkanie,

 - dla dzieci z problemami szkolnymi,

 - przy dyslekcji dysgrafii, dyskalkulii,

 - przy zaburzeniu koncentracji i uwagi

 - w nadwrażliwości słuchowej,

 - dysfunkcji związane z motoryką dużą i małą

 - słabej koordynacji ruchowej

 - trudności z utrzymaniem równowagi (np. jazda na rowerze)

 - ADHD

 - w logopedii

 - przy autyzmie, zespole Aspergera. 

Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać

Czasami brzmienie informacji jest dobrze słyszane, ale źle zanalizowane na płaszczyźnie emocjonalnej. Mózg broni się budując bariery, które mogą sprzyjać rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń.

Metoda TOMATISA stymuluje mózg

Odbywa się wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe przy użyciu urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej.

Dzieci do lat 13 podczas sesji Tomatis ® muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Nasza placówka posiada certyfikat Tomatis Developpement S.A. z siedzibą w Luksemburgu.
Jest wyposażona w najnowocześniejszy licencjonowany sprzęt terapeutyczny, który jest gwarancją niezawodności i wysokiej skuteczności treningów słuchowych.